• Lap.Ngo

REVIT MEP TRAINING OUTLINE

Updated: Feb 12

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

NGÔ QUANG LẬP

BIM COORDINATOR

Trong suốt những năm qua, tôi đã tham gia các vị trí trong những dự án cao tầng trong cũng như ngoài nước tại các công ty tư vấn, thi công cơ điện và công ty tư vấn triển khai BIM. Nhờ vào đó tôi hiểu rằng va chạm giữa hệ thống này và hệ thống kia thấy bằng mô hình công trình (B.I.Model) chỉ là hình ảnh cái mà chúng ta thấy. Điều chúng ta không thấy là va chạm trong cách chúng ta lên ý tưởng thiết kế và trao đổi thông tin lẫn nhau. Đó là lý do tại sao quy trình BIM sẽ mang lại lợi nhuận tốt nhất cho chủ đầu tư hay là một giải pháp đến các tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công.

Cùng với

  1. Lê Hữu Anh Khoa - Trợ Giảng - Kỹ sư MEP

  2. Trần Lập - Trợ giảng - Kỹ sư HVAC

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

- Cách triển khai dự án bằng RMEP.

- Cách làm việc nhóm hiệu quả.

- Cách tiếp nhận, xử lý và khai thác thông tin.

- Dựng hình các hệ cấp thoát nước, PCCC, điện và ĐHKK.

- Tạo dựng và chỉnh sửa thư viện từ nhiều nguồn.


ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

- Họa viên, sinh viên và kỹ sư hệ cơ điện

- Kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu hay quản lý cấp trung muốn tìm hiểu về Revit MEP hay hệ thống cơ điện trong công trình.

THỜI LƯỢNG

Thời gian học: GEN-12 buổi & PILOT-6 buổi

Học vào các tối T2 - T4 - T6 từ 19h-21h

Lịch học dự kiến:

* GEN Từ 24/02 đến 20/03

* PILOT Từ 23/03 đến 03/04

Địa điểm học: CFB Studio, Block A, CC Bộ Công An 50 Đường số 3, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM

Đăng ký tại: http://bit.ly/RMEPSIGNFORM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH


A. REVIT MEP TỔNG QUÁT (GEN-12_24h)


CHƯƠNG 01: BIM – GÓC NHÌN TỔNG QUÁT

1.1. Giới thiệu về BIM

1.2. Dự án là gì?

1.3. RMEP là gì? Ứng dụng vào dự án ra sao?

1.4. Khởi tạo dự án với RMEP

1.4.1. Link file (RVT, DWG, IFC)

1.4.2. Copy Monitor


CHƯƠNG 02: DỰNG HÌNH HỆ ĐIỆN

(ELECTRICAL SYSTEM MODELLING)

2.1. Đọc hiểu bảng vẽ điện

2.2. Đặt thiết bị điện (EE, LF, EF)

2.3. Dựng máng cáp và ống luồn (Cable Tray & Conduit)

2.4. Nối mạch điện

2.5. Dựng phòng điện và sắp xếp hệ thống nội bộ


CHƯƠNG 03: DỰNG HÌNH HỆ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (HYDRAULIC & FIRE SYSTEMS)

3.1. Đọc hiểu bảng vẽ CTN và PCCC

3.2. Đặt thiết bị hệ CTN và PCCC (Pump, Sprinkler, Fire hose reel)

3.3. Dựng hình hệ cấp nước (Dometics Water)

3.4. Dựng hình hệ thoát nước (Waster Water)

3.5. Dựng hình hệ chữa cháy (Fire Protection Systems)

3.6. Dựng phòng bơm

CHƯƠNG 04: DỰNG HÌNH HỆ CƠ

(MECHANICAL SYSTEM MODELLING)

4.1. Đọc hiểu bảng vẽ cơ (Điều hòa không khí và thông gió )

4.2. Đặt thiết bị cơ (AHU, Chiller) và miệng gió (Air Terminal)

4.3. Dựng hệ thống ống gió

4.4. Dựng hệ thống ống cấp ga/nước lạnh

4.5. Dựng phòng máy Chiller & AHU


CHƯƠNG 05: FAMILIES, PARAMETERS, SCHEDULES

5.1. Giới thiệu về môi trường tạo thư viện trong REVIT

5.2. Nguồn tìm kiếm thư viện cho REVIT

5.3. Tạo một FCU và cách hiển thị trong REVIT

5.4. Tạo thiết bị đèn và đặt các tham số (Parameter) cơ bản

5.5. Tạo bảng thông kê hay bốc tách khối lượng và kiểm soát cho từng hệ MEPF


CHƯƠNG 06: LÀM VIỆC VỚI FILE TRUNG TÂM VÀ ĐỘI NHÓM

CENTRAL FILE - TEAMWORK

6.1. Làm việc với file trung tâm (Central File)

6.2. Phân biệt Central và Local File

6.3. Sắp xếp tránh né trong nội bộ từng hệ thống

6.4. Teamwork


CHƯƠNG 07: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ MEPF

MEPF SYSTEMS SETTING

7.1. Thiết lập môi trường dựng hình (Mehchanical & Pipe Setting)

7.2. Thiết lập hệ thống dựng hình (Duct, Cable Tray & Pipes Systems Setting)

7.3. Tạo bộ lọc cho từng hệ thống MEPF.


CHƯƠNG 08: KHAI THÁC THÔNG TIN TỪ MÔ HÌNH

8.1. Công cụ tạo các hình chiếu

8.2. Công cụ truy xuất sang các bên thứ ba

8.3. Interference Check: kiểm tra xung đột hay kiểm tra trùng lặp đối tượng

8.4. Tagging và khai thác thông tin

8.5. In ấn và phát hành.

B. PROJECT PILOT WITH RMEP (PILOT-6_12h)

CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU DỰ ÁN VỚI RMEP

REVIT PROJECT SETUP

1.1. Những nguyên tắc khi triển khai REVIT Project

1.2. Link Share Coordinate

1.3. Quản lý Link File (RVT, DWG, IFC)

1.4. Tạo View & Sheet

1.5. Tạo và quản lý cây thư mục trong REVIT

CHƯƠNG 2: HỢP TÁC TRONG DỰ ÁN

PROJECT COLLABORATION

2.1. BIM EXECUTION PLAN (BEP) là gì?

2.2. Triển khai BEP đến Team

2.3. Nguyên tắc 3C (Communication, Collaboration, Coordination)

CHƯƠNG 03: TẠO MỘT DỰ ÁN MẪU HIỆU QUẢ

CREATING AN EFFECTIVE PROJECT TEMPLATE

3.1. Tạo Project Template theo BEP

3.2. Visibility/Graphic

3.3. RMEP Essential Guide

CHƯƠNG 04: RMEP & NAVISWORK

4.1. Giới thiệu về 4D và 5D

4.2. Ứng dụng của Naviswork

4.3. NWC, NWC & NWF

4.4. Sự liên kết giữa RMEP và Naviswork

4.5. Kiểm tra và xử lý xung đột trong hệ MEPF

4.6. Mô phỏng 4D

CHƯƠNG 05: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ REVIT MODEL

REVIT MODEL O&M

5.1. Chia các hệ MEPF ra nhiều file hay gộp? Tại sao?

5.2. Bảo trì file RVT như thế nào.


CHƯƠNG 06: RMEP ADD-IN

6.1. Tạo View và Sheet nhanh

6.2. Tối ưu hóa quy trình BIM với DiRoot Package Add-in

6.3. Dựng nhanh hệ thống ống PCCC từ CAD FileGIỚI THIỆU VỀ REVIT


REVIT là phần mềm thuộc hãng Autodesk mua lại từ Charles River Software của Irwin Jungreis và Leonid Raiz vào năm 2002.

Irwin và Leonid đã tách ra từ PTC (Parametric Technology Corporation) và dựng lên một chương trình có tên Revit "Revise It" vào năm 2000. Với mong muốn một phiên bản kiến trúc của Pro/EngineER có thể xử lý các dự án phức tạp hơn Archi CAD.


REVIT đã cách mạng hóa BIM bằng cách sử dụng một công cụ thay đổi tham số có thể thực hiện được thông qua lập trình hướng đối tượng và bằng cách tạo một nền tảng cho phép thêm tham biến (parameter) theo ý muốn của người dùng.


Và hiện tại REVIT đang tồn tại 3 giải pháp. Revit Architecture đối tượng hướng đến là các kiến trúc sư, Revit Structure được các kỹ sư kết cấu chuyên dùng và cuối cùng Revit MEP dành cho các kỹ sư cơ điện.

#Chi tiết liên hệ: Email: lap.ngoquang.bm@gmail.com Cellphone: 090 372 0990 (Lap.Ngo - 1990) Fanpage:  https://www.facebook.com/Cafekubim/

2019 Copyright © CFB. All rights reserved. Design by cafekubim.com